Liczba odwiedzin strony: 36113 Osób na stronie: 4
 

Labor-Koks Sp. z o.o. Zakład analityczno -
badawczy

 
Dziennik Ustaw 2005 Nr 15 poz. 129 - Szczegółowy sposób przeprowadzenia egzaminu na tłumacza przysięgłego
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzenia egzaminu na tłumacza przysięgłego (Dz. U. z dnia 26 stycznia 2005 r.) Na podstawie art. 4 ust. 7 ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego (Dz. U. Nr 273, poz. 2702) zarządza się, co następuje: § 1.  Egzamin na tłumacza przysięgłego, zwany dalej "egzaminem", jest przeprowadzany przez zespół egzaminacyjny wyznaczony przez Przewodniczącego Państwowej Komisji Egzaminacyjnej, zwanego dalej "Przewodniczącym Komisji", zgodnie z przepisami o trybie działania Państwowej Komisji Egzaminacyjnej. § 2.  1. Termin i miejsce egzaminu wyznacza Przewodniczący Komisji. 2. Przewodniczący Komisji powiadamia kandydata na tłumacza przysięgłego, zwanego dalej "kandydatem", o terminie i miejscu egzaminu nie później niż na 21 dni przed dniem egzaminu. § 3.  1. W czasie egzaminu niedozwolone jest korzystanie przez egzaminowanego z materiałów pomocniczych, a w szczególności ze słowników, podręczników i innych opracowań, a także pomocy innych kandydatów, z zastrzeżeniem ust. 2. 2. W czasie egzaminu pisemnego kandydat może korzystać z przyniesionych przez siebie słowników. § 4.  1. Członkowie zespołu egzaminacyjnego sprawują nadzór nad prawidłowym przebiegiem egzaminu. 2. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego może wykluczyć z egzaminu osobę, która w trakcie jego trwania korzysta z niedozwolonej pomocy, pomaga innym uczestnikom egzaminu lub w inny sposób zakłóca przebieg egzaminu. 3. Wykluczenie zostaje odnotowane w protokole, o którym mowa w § 12 ust. 1. § 5.  1. Część pisemną egzaminu przeprowadza się w wydzielonej sali, w warunkach zapewniających samodzielną pracę osób, które do niego przystąpiły. 2. Przed wejściem na salę egzaminacyjną osoba przystępująca do egzaminu jest obowiązana do okazania...
Monitor Polski 1998 Nr 46 poz. 655 - Zm.: zarządzenie w sprawie określenia placówek Narodowego Banku Polskiego oraz innych banków zobowiązanych do wymiany starych złotych
ZARZĄDZENIE PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO z dnia 15 grudnia 1998 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia placówek Narodowego Banku Polskiego oraz innych banków zobowiązanych do wymiany starych złotych. (M.P. z dnia 31 grudnia 1998 r.) Na podstawie art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o denominacji złotego (Dz. U. Nr 84, poz. 386 i z 1995 r. Nr 16, poz. 79) zarządza się, co następuje: § 1.  W zarządzeniu Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 15 października 1996 r. w sprawie określenia placówek Narodowego Banku Polskiego oraz innych banków zobowiązanych do wymiany starych złotych (Monitor Polski Nr 64, poz. 592) załącznik do zarządzenia otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku do niniejszego zarządzenia. § 2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. ZAŁĄCZNIK WYKAZ PLACÓWEK NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO, W KTÓRYCH ODBYWA SIĘ WYMIANA STARYCH ZŁOTYCH 1.   Oddział Okręgowy w Białymstoku 2    Oddział Okręgowy w Bydgoszczy 3.   Oddział Okręgowy w Gdańsku 4.   Oddział Okręgowy w Katowicach 5.   Oddział Okręgowy w Krakowie 6.   Oddział Okręgowy w Lublinie 7.   Oddział Okręgowy w Łodzi 8.   Oddział Okręgowy w Olsztynie 9.   Oddział Okręgowy w Poznaniu 10.   Oddział Okręgowy w Rzeszowie 11.   Oddział Okręgowy w Szczecinie 12.   Oddział Okręgowy w Warszawie 13.   Oddział Okręgowy we Wrocławiu.
KRS 0000275436 - NEMEX SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
NEMEX SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2007-02-28 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
KILIŃSKIEGO 25 05-075 WARSZAWA M.ST. WARSZAWA M.ST. WARSZAWA MAZOWIECKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
952-201-14-67 140845016 0000275436
KRS 0000275435 - OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W RYCZOWIE
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W RYCZOWIE STOWARZYSZENIE 2007-02-28 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
ARMII KRAJOWEJ 17 42-440 RYCZÓW OGRODZIENIEC ZAWIERCIAŃSKI ŚLĄSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
649-202-64-15 276842848 0000275435
KRS 0000275434 - "YIFA" SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
"YIFA" SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2007-03-05 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
ALEJA KATOWICKA 62/HALA C 72A 05-830 NADARZYN NADARZYN PRUSZKOWSKI MAZOWIECKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) (b/d) 0000275434
KRS 0000275433 - D&P PRODUCTION SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
D&P PRODUCTION SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2007-02-28 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
PUŁASKIEGO 8 81-368 GDYNIA M. GDYNIA M. GDYNIA POMORSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
586-218-97-71 220390858 0000275433
KRS 0000275432 - "AMERICAN DREAM REAL ESTATE LG" SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
"AMERICAN DREAM REAL ESTATE LG" SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2007-03-09 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
RUSKA 34 50-079 WROCŁAW M. WROCŁAW M. WROCŁAW DOLNOŚLĄSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
895-187-96-45 20485861 0000275432
© 2010, Wszelkie prawa zastrzeżone rzeczoznawca Dąbrowa Górnicza HOME | O MNIE | SPECJALIZACJE | GODZINY PRACY | GALERIA | DOJAZD | KONTAKT
Labor-Koks Sp. z o.o. Zakład analityczno - badawczy
doradca finansowy śląskiebiuro rachunkowe śląskietłumacz śląskierzecznik patentowy śląskiefirma ubezpieczeniowa śląskiefirma windykacyjna śląskieprawnikReklama